Investeringsstrategi


De primære opgaver er at inflationsbeskytte formuen og skabe økonomisk tryghed og gennemsigtighed for familiens medlemmer.


Der investeres langsigtet med henblik på opnå et positivt realafkast og som minimum et afkast, der matcher inflationen, og der anvendes bl.a. en dynamisk risikoallokering.


Med udgangspunkt i en række makroøkonomiske nøgletal, der over tid kan variere betydeligt, benyttes således forskellige finansielle instrumenter som futures og valutaterminsforretninger for delvist at afdække porteføljerisikoen på aktier og valuta.


Familiens formue administreres med udgangspunkt i familiens stærke værdisæt, som medfører, at der også fra tid til anden undlades eller forlades investeringer m.m.