Investeringer


Formuen er primært passivt investeret i børsnoterede aktier samt unoterede obligationer og Hedge Fonde, og en mindre del i ejendomme.


Investeringerne er efter danske forhold allokeret utraditionelt og fortrinsvis outsourcet til en række – langt overvejende udenlandske – kapitalforvaltere. Formuens størrelse – men især det gennem mange år etablerede netværk – giver adgang til disse udenlandske kapitalforvaltere, som ellers er forbeholdt større institutionelle investorer.


Kapitalforvalterne er udvalgt blandt de globalt bedste inden for hver deres segment, og deres resultater har dokumenteret, at der over tid kan genereres bedre afkast end benchmark. Kapitalforvalternes performance overvåges og måles løbende med henblik på eventuelt at udskifte en eller flere for at optimere det langsigtede afkast.


Desuden er der investeret i 13 små og mellemstore velindtjenende industrivirksomheder med veletablerede forretningsgrundlag og desuden to mindre venturevirksomheder – samlet med en omsætning på ca. 2,5 mia. kr.
og mere end 2.100 ansatte. Disse investeringer er foretaget direkte eller via samarbejde med Jysk-Fynsk Kapital
(jf-kapital.dk) og Zefyr Porteføljepleje (zefyrinvest.dk).


Hensigten med disse investeringer er sammen med virksomhedernes ledelse og øvrige aktionærer – via et tæt, aktivt og langvarigt ejerskab – at udvikle virksomhederne til gavn for medarbejdere og øvrige interessegrupper.


Aktive direkte investeringer

Moldow A/S

Moldow har i 50 år fremstillet filteranlæg, maleanlæg, ventilationsanlæg, samt et komplet program i industriventilatorer.

Moldow A/S

Jørgen Hansens Vej 1

DK-6670 Holsted

Tel: +45 75 392 644

BarkerBille A/S

BarkerBille har designet og produceret industriventilatorer i mere end 50 år. BarkerBille leverer til konkurrencedygtige priser ved brug af 3D-teknologi, moderne dimensionering og et gennemtestet kvalitetssikringsprogram.


BarkerBille A/S

Jørgen Hansens Vej 1

DK-6670 Holsted

Tel: +45 44 97 41 92

Pro-Automatic A/S

Pro-Automatic skaber el-tavler i alle størrelser – lige fra små serieproducerede gruppetavler til komplekse styre- og fordelingstavler.
Pro-Automatic A/S

Søndermarken 16

DK-6670 Holsted

Tel: +45 75 39 11 00

Aktive investeringer forvaltet af Jysk-Fynsk Kapital

DOT A/S

DOT er Nordens førende full-service leverandør af overfladebehandling, der med omfattende leveringssikkerhed, logistikkæde og produktionskapacitet leverer kompromisløs overfladebehandling hver eneste dag.


DOT A/S

Grønlundvej 81-83

DK-7330 Brande

Tel: +45 96 280 280

Junckers Industrier A/S

Junckers Industrier A/S blev etableret i 1930 og er i dag Europas førende producent af massive trægulve til sport, bolig og erhverv.

Junckers Industrier A/S
Værftsvej 4
DK-4600 Køge

Tel: +45 70 80 30 00

Hi-Con

Hi-Con er specialister i ultra højstyrkebeton (UHPC). Materialet anvendes primært til at fremstille skræddersyede altaner, trapper, facader og broer.
Hi-Con A/S

Hjallerup Erhvervsåark 1

DK-9320 Hjallerup

Tel: +45 98 28 37 20

BB Fiberbeton A/S

BB Fiberbeton producerer facadebeklædning i glasfiberarmerede betonplader, der helt ned til 12 mm tykkelse er et ekstremt fleksibelt, alsidigt og langtidsholdbart valg. BB Fiberbeton A/S

Hjørnegårdsvej 10
DK-4623 Ll. Skensved

Tel: +45 56 16 80 08

KE Fibertech

KE Fibertec leverer bæredygtige og tekstilbaserede ventilationsløsninger, der sikrer et godt indeklima og energibesparelser.

KE Fibertec AS
Industrivej Vest 21
DK-6600 Vejen

Tel: +45 75 36 42 00

Aktive investeringer forvaltet af Zefyr Porteføljepleje

KVM SKAKO A/S

KVM SKAKO A/S udvikler, producerer og leverer komplette skræddersyede løsninger: Asfaltanlæg, blokstensanlæg og forme.
KVM SKAKO A/S
Industrivej 22-24
DK-8620 Kjellerup

Tel: +45 87 702 700

Tytex A/S

Tytex er med en stærk teknologi-platform og ekspertise i tekstiludvikling eksperter i medicinske tekstiler og post-op tøj. 
Tytex A/S

Marsvej 6

DK-7430Ikast

Tel: +45 9660 4200

Bramidan A/S

Bramidan er Danmarks største specialist indenfor ballepressere og komprimatorer og tilbyder en bred vifte af vertikale ballepressere og komprimatorer til pap, papir og plast og andre genanvendelige fraktioner. 


Bramidan A/S
Industrivej 69
DK-6740 Bramming

Tel: +45 7517 3266