Introduktion


Hoffmann Esbjerg Holding A/S er et datterselskab i Endrupholm Invest koncernen, der ejes af Johan Hoffmann.


Familiens øvrige investeringer ejes af Johan Hoffmanns 3 døtre via Hoffmann Capital koncernen.


Grundlaget for selskabernes aktiviteter er salget i 2000 af Arovit Petfood A/S. En virksomhed som Johan Hoffmann udviklede til en af Europas største producenter af hunde- og kattemad.


Den samlede bogførte egenkapital på ca. 1 mia. kr. – hvortil kommer meget betydelige merværdier – forvaltes af familiens Family Office med base i familiens ejendom på Nordre Dokkaj 1, Esbjerg. Der er ansat en lille – men professionel organisation – som er dedikeret til at forvalte, outsource og rådgive omkring familiens formue, og desuden administrere og rådgive familiemedlemmerne om personlige og finansielle anliggender.


Johan Hoffmann har etableret to fonde:

  • Johan Hoffmann Fonden (johanhoffmannfonden.dk) – der ejer 13,8% af Hoffmann Esbjerg Holding – har som formål at yde støtte til sport, kultur, kunst og sundhed i Esbjerg Kommune. Desuden kan der investeres i iværksættervirksomheder.

  • Endrupholm Jytte og Johan Hoffmanns Fond (endrupholmfonden.dk) – i daglig tale Endrupholmfonden – ejer 7,4% af Hoffmann Esbjerg Holding – og desuden herregården Endrupholm. Fondens midler skal anvendes til herregårdens drift samt udstillinger, koncerter og andre aktiviteter på Endrupholm.